Ивана
Џатевска

13

Датум на раѓање

недела, 13 април 2003

Позиција

Пикер

Екипа

Име Број Позиција
Ангела Костовиќ 24
Десен бек
Сара Миновска 28
Десно крило
Мирјана Петковска 74
Десно крило
Ива Јаковчевска 40
Десно крило
Симона Грујовска 12
Голман
Андреа Илиќ 16
Голман
Јована Трајкоска 1
Голман
Марија Гоцевска 3
Лев бек
Милица Николиќ 97
Лев бек
Андреа Седлоска 31
Лев бек
Стефанија Ѓорѓиевска 8
Лево крило
Ивона Трпевска 21
Лево крило
Бојана Диневска 26
Лево крило
Катерина Дамјановска 93
Пикер
Ивана Џатевска 13
Пикер
Марија Галевска 51
Среден бек
Кети Ангеловска 14
Среден бек
Ангела Гроздановска 23
Среден бек
Ана Марија Божиновска 10
Среден бек
Ана Марија Коларовска 33
Среден бек