Ана
Марија
Коларовска

33

Датум на раѓање

недела, 18 август 2002

Позиција

Среден бек

Екипа

Име Број Позиција
Ангела Костовиќ 24
Десен бек
Ива Јаковчевска 40
Десно крило
Сара Миновска 28
Десно крило
Мирјана Петковска 74
Десно крило
Андреа Илиќ 16
Голман
Јована Трајкоска 1
Голман
Симона Грујовска 12
Голман
Милица Николиќ 97
Лев бек
Андреа Седлоска 31
Лев бек
Марија Гоцевска 3
Лев бек
Бојана Диневска 26
Лево крило
Стефанија Ѓорѓиевска 8
Лево крило
Ивона Трпевска 21
Лево крило
Катерина Дамјановска 93
Пикер
Ивана Џатевска 13
Пикер
Ана Марија Божиновска 10
Среден бек
Ана Марија Коларовска 33
Среден бек
Марија Галевска 51
Среден бек
Кети Ангеловска 14
Среден бек
Ангела Гроздановска 23
Среден бек