Јана
Паковска

15

Датум на раѓање

сабота, 1 март 2003

Позиција

Пикер

ЕКИПА 2019/2020

Име Број Позиција
Ангела Костовиќ 24
Десен бек
Теодора Стаменкова 77
Десен бек
Сара Миновска 28
Десно крило
Ива Јаковчевска 40
Десно крило
Андреа Илиќ 16
Голман
Јована Трајкоска 1
Голман
Симона Грујовска 12
Голман
Милица Николиќ 97
Лев бек
Андреа Седлоска 31
Лев бек
Марија Гоцевска 3
Лев бек
Златица Васевска 88
Лево крило
Бојана Диневска 26
Лево крило
Стефанија Ѓорѓиевска 8
Лево крило
Ивона Трпевска 21
Лево крило
Јана Паковска 15
Пикер
Катерина Дамјановска 93
Пикер
Ивана Џатевска 13
Пикер
Марија Галевска 51
Среден бек
Кети Ангеловска 14
Среден бек
Ангела Гроздановска 23
Среден бек
Ана Марија Божиновска 10
Среден бек
Ана Марија Коларовска 33
Среден бек