Милица
Николиќ

97

Датум на раѓање

вторник, 19 декември 2000

Позиција

Лев бек

ЕКИПА 2019/2020

Име Број Позиција
Ангела Костовиќ 24
Десен бек
Теодора Стаменкова 77
Десен бек
Ива Јаковчевска 40
Десно крило
Сара Миновска 28
Десно крило
Андреа Илиќ 16
Голман
Јована Трајкоска 1
Голман
Симона Грујовска 12
Голман
Андреа Седлоска 31
Лев бек
Марија Гоцевска 3
Лев бек
Милица Николиќ 97
Лев бек
Бојана Диневска 26
Лево крило
Стефанија Ѓорѓиевска 8
Лево крило
Ивона Трпевска 21
Лево крило
Златица Васевска 88
Лево крило
Јана Паковска 15
Пикер
Катерина Дамјановска 93
Пикер
Ивана Џатевска 13
Пикер
Кети Ангеловска 14
Среден бек
Ангела Гроздановска 23
Среден бек
Ана Марија Божиновска 10
Среден бек
Ана Марија Коларовска 33
Среден бек
Марија Галевска 51
Среден бек