Андреа
Илиќ

1

Датум на раѓање

понеделник, 18 јуни 2001

Позиција

Голман

Екипа

Име Број Позиција
Ангела Костовиќ 64
Десен бек
Теодора Стаменкова 10
Десен бек
Сара Миновска 12
Десно крило
Мирјана Петковска 11
Десно крило
Ива Јаковчевска 13
Десно крило
Симона Грујовска 15
Голман
Андреа Илиќ 1
Голман
Јована Трајкоска 14
Голман
Марија Гоцевска 17
Лев бек
Милица Николиќ 97
Лев бек
Андреа Седлоска 16
Лев бек
Ана Марија Коларовска 18
Лев бек
Стефанија Ѓорѓиевска 19
Лево крило
Ивона Трпевска 21
Лево крило
Диневска Бојана 26
Лево крило
Катерина Дамјановска 22
Пикер
Ивана Џатевска 20
Пикер
Кети Ангеловска 25
Среден бек
Ангела Гроздановска 27
Среден бек
Ана Марија Божиновска 23
Среден бек
Марија Галевска 24
Среден бек